Blogi

Asukasmuutokset ja valintojen käsittely, kuinka rakennusalalla voidaan hallita valinnat digitaalisesti ja kuinka tehokas viestintä parantaa kannattavuutta saneeraus- ja uudiskohteissa? Miksi sähköinen viestintä on tätä päivää? Miten rakennusala muuttuu? Miten muuttuvassa markkinassa voidaan varmistaa hyvä kannattavuus ja varmistaa laadukas lopputulos? Taloinfon blogi on oivallinen paikka perehtyä tehokkaisiin ratkaisuihin rakennusalalla.

Toivotamme Staffan Lundellin tervetulleeksi

Posted by Valtteri Kautto on Apr 26, 2018 1:20:08 PM

Taloinfo.com jatkaa laajentumista, ja palkkaa Staffan Lundellin myyntipäälliköksi Tukholmaan.

Staffanilla on pitkä myyntikokemus rakennusalalta ja hän on aikaisemmin työskennellyt Moveniumilla, sekä Byggdagbockenilla Ruotsissa.

“Taloinfo tuottaa merkittävää lisäarvoa asiakkailleen, jotka ovat erittäin tyytyväisiä palveluun. Olen erittäin vaikuttunut ainutlaatuisesta palvelusta, joka sisältää muun muassa viestintätyökalun ja osakasvalintakaupan” sanoo Staffan Lundell.

“Staffanin kokemus ja laajat kontaktit rakennusalalla ovat erittäin hyödyllisiä Taloinfon kannattavan kasvun kehittämiselle. Olen erittäin vakuuttunut, ettö Staffan menestyy Talonfolla” sanoo Taloinfon toimitusjohtaja Otto Laurila.

Taloinfo lyhyesti

Taloinfolla on tällä hetkellä yli 100 asiakasta rakennus- ja kiinteistöalalla Suomessa ja Ruotsissa. Pilvipohjaiset palvelumme sisältävät ratkaisut mm. materiaalivalintoihin ja projektin aikaiseen asukastiedottamiseen, sekä projektinhallintaan. Taloinfoa on kehitetty alusta alkaen rakennusalan ammattilaisten kanssa. Vuonna 2017 Taloinfon liikevaihto oli 730 t€ ja yrityksessä työskentelee 10 henkilöä.

Asukasviestintä parantaa kokemusta putkiremontista

Posted by Valtteri Kautto on Apr 19, 2018 8:52:51 AM

Putkiremontti on taloyhtiön hallinnolle ja asukkaille haastava ja kallis hanke. Urakoiva yritys tekee usein kovan kilpailun vuoksi työt pienellä katteella. Vanhanaikaiset järjestelmät rasittavat työnjohdon ajanhallintaa, eikä se ehdi hoitamaan sille kuuluvia tärkeitä tehtäviä riittävällä tasolla. Viestintä asukkaiden kanssa saattaa olla hyvin työlästä ja puutteellista. Osakkaiden tekemien tuotevalintojen ja muutostöiden hallinta on hankalaa, urakoitsijalle, taloyhtiön hallinnolle, isännöitsijälle ja suunnittelulle.

Siksi urakoitsijat eivät aina kykene tarjoamaan toivottuja muutostöitä. Tämä on ikävää, sekä urakoitsijan mutta etenkin asukkaan kannalta. Putkiremontin aikana on luonnollista tehdä muitakin parannustöitä huoneistoihin. Muutostyöt voivat johtaa parempaan remonttikokemukseen ja jopa osakehuoneiston arvon nousuun.

Osakkaat kuitenkin haluavat usein toteuttaa muutoksia ja laajempia remontteja.

Kun urakoitsija kykenee tarjoamaan asukkaille mahdollisuuden muutostöihin, kokemus remontista paranee. Siksi on tärkeää pitää myös lisä- ja muutostöiden mahdollisuutta silmällä kilpailuttaessa urakkaa.

Taloinfo on kehitetty ratkaisemaan näitä haasteita. Palvelun avulla urakoitsija viestittää tehokkaasti kaikille osapuolille ja antaa asukkaiden tehdä tuotevalinnat Taloinfon verkkokaupassa. Tämä helpottaa ostamista ja vähentää turhien tarjouspyyntöjen aiheuttamaa ylimääräistä työtä, niin urakoitsijalla kuin asukkaallakin. Taloinfosta molemmille osapuolille jää tilausvahvistuslomake ja sähköisesti kuitattava huoneistokortti. Yksinkertaistettu sähköinen prosessi luo turvaa molemmille osapuolille, kun kaikki sovitut asiat ovat automaattisesti molempien osapuolien nähtävillä ja kaikki muutokset vahvistetaan asukkaalla. Tilausvahvistusten pohjalta voidaan myös hakea tilaus- ja jakelulistat, jolloin tavaran tilaaminen huoneistoihin on helppoa ja nopeaa. Työmaalle saapuu oikeat tavarat, eikä huoneistojen luovutus turhaan myöhästy virheellisten tilausten vuoksi.

Saavuttaakseen korkean toiminnallisen laadun urakoitsijan on lisäksi kyettävä viestimään asukkaille, isännöitsijälle, hallitukselle, valvojalle ja kaikille muille projektin osapuolille täsmällisesti.

Projektin kaikkien sidosryhmien yhteistyö helpottuu huomattavasti, kun tietoisuus projektista ja sen aikataulusta on oikealla tasolla. Taloyhtiön kilpailuttaessa urakoitsijaa korjaushankkeeseen on huomioitava monia seikkoja rakentamisen laatuun liittyen, mutta myös viestintään tiedottamiseen ja avoimuuteen liittyvät seikat on tärkeää huomioida projektiin lähdettäessä.

Taloinfon tiedotustyökalu on helppokäyttöinen ja monipuolinen. Tiedotteita voidaan lähettää kiinteistön kaikille asukkaille ja projektin yhteyshenkilöille yhdellä kertaa useaa kanavaa käyttäen. Tiedotekanavat ovat sähköposti, kirjeposti, tekstiviestit ja järjestelmän sisäinen tiedote. Kun urakoitsijan kanssa käytävä keskustelu on keskitetty yhteen kanavaan ja viestit ovat aina oikeiden henkilöiden saatavilla, ylimääräiset puhelut ja turhat sähköpostit vähenevät.

Korjausrakennushankkeiden viestinnästä kirjoitetaan nykyään paljon. Alla olevista linkeistä voit lukea mm. Helsingin Sanomien kirjoittaman jutun projektiviestinnästä, tai seurata YLE:n kuvaamaa sarjaa putkiremontista.

Helsingin Sanomat, YLE

Otto Laurila 19.4.2018

Taloinfo.com helpottaa asukasviestintää ja materiaalivalintoja

Posted by Valtteri Kautto on Mar 15, 2018 10:49:16 AM

Suomalainen rakennusalan konserni Lehto Group otti käyttöönsä Taloinfo.com-palvelun syksyllä 2017. Verkkopohjaista sovellusta käytetään muun muassa korjausrakentamisen projekteissa niin asukasviestinnässä kuin materiaalivalinnoissa. Lehto Groupilla myös laskutusjärjestelmä on integroitu Taloinfo.com-palveluun. Keväällä käyttöön otettava palvelu 2.0-versio ottaa huomioon myös EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

 

– Käytössämme aikaisemmin ollut asukasviestintäjärjestelmä olisi vaatinut päivittämistä ja isoja muutoksia. Päädyimme Taloinfo.com-palveluun kartoitettuamme erilaisia vaihtoehtoja. Vakuutuimme palvelun ominaisuuksista, jotka sopivat hyvin meidän tarpeisiimme, kertoo kehityspäällikkö Jaakko Pelkonen Lehto Groupin korjausrakentamisen palvelualueelta.

Lehto Group käyttää Taloinfo.com-palvelua erilaisissa korjausrakentamisen projekteissa. Tärkeimpiä ominaisuuksia ovat
sujuva viestintä eri ryhmien välillä sekäasukkaiden mahdollisuus tehdä materiaalivalintoja suoraan palvelun kautta.

– Suurin ero aikaisempaan järjestelmäämme on se, että nyt osakkaat voivat itse valita materiaalinsa suoraan nettikaupasta. Lisäksi olemme saaneet Taloinfo.com-palvelun myötä muutamia uusia ominaisuuksia, kuten TR-mittaukset, työvaiheilmoitukset ja muut lomakepohjat työmaan dokumentaation hallintaan.

GDPR-yhteensopiva järjestelmä

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta eli GDPR:ää (General Data Protection Regulation) aletaan soveltaa 25. toukokuuta alkaen. Uusi tietosuoja-asetus laajentaa ja tarkentaa henkilön oikeuksia omiin henkilötietoihinsa sekä rekisterinpitäjän ja käsittelijän velvollisuuksia.

– Kevään aikana julkaistava Taloinfo.com-palvelun 2.0-versio täyttää EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset, ja tällä on meille iso merkitys. Palvelussa on muun muassa rekisteriselosteet valmiina, ja asetuksen vaatima tietojen poisto järjestelmästä onnistuu. Myös dokumentointi on mietitty tietosuoja-asetuksen kannalta, kertoo Jaakko Pelkonen.

Integraatio laskutusjärjestelmään nopeuttaa ja helpottaa

Lehto Group integroi Taloinfo.com-palvelun osaksi laskutusjärjestelmäänsä. Asukkaiden materiaalivalinnoista syntyy paljon yksittäisiä laskuja, joiden hallinnointi ilman helppokäyttöistä järjestelmää olisi hankalaa. Taloinfo.com-sovelluksen avulla tuote-ja hintatiedot siirtyvät automaattisesti laskutusjärjestelmään.

– Kun asukkaiden materiaalitilaukset tulevat suoraan laskutusjärjestelmään, ei tilauksia jää vahingossa laskuttamatta. Integrointi tulee helpottamaan ja nopeuttamaan materiaalivalintojen laskutusta huomattavasti. Integraation rakentaminen on onnistunut sujuvasti ja sovitussa aikataulussa, sanoo Jaakko Pelkonen.

Käyttöönotto sujunut ongelmitta

Jaakko Pelkonen kiittelee Taloinfopistecomista saatua apua ja opastusta.

– Olemme saaneet käyttöönottoon ja tietojen syöttämiseen hyvin koulutusta ja apua. Yleisesti ottaen siirtyminen on onnistunut sujuvasti.

– Olemme olleet palveluun tyytyväisiä, ja odottelemme uutta Taloinfo.com 2.0 -versiota innolla. Kuvalliset käyttöohjeet, joita Taloinfopistecom on luvannut tämän vuoden aikana, tulevat helpottamaan asukkaita ja muita käyttäjiä.

Jaakko Pelkonen on työskennellyt Lehto Groupin palveluksessa reilut kymmenen vuotta. Lehto Group on suomalainen rakennusalan konserni, jonka kehittämä talousohjattu toimintamalli tehostaa rakentamisen tuottavuutta, varmistaa rakentamisen laadun sekä tuottaa asiakkaille merkittäviä aika- ja kustannushyötyjä.

Yritys työllistää noin 1 200 henkilöä, ja liikevaihto oli noin 594 miljoonaa euroa vuonna 2017. Yhtiöllä on yksitoista toimipaikkaa Suomessa, ja pääkonttori sijaitsee Kempeleessä.

Opas

Korjausrakentajan viestintäopas CTA